Kopafbeelding publicaties CPB

Quasi-experimenteel bewijs voor de relatie tussen subsidies voor kinderopvang en de kwaliteit van kinderopvang

CPB Discussion Paper 310, 23 juni 2015

In dit paper presenteren we de uitkomsten van een quasi-experimentele studie naar de relatie tussen subsidies voor kinderopvang en de kwaliteit van kinderopvang. We maken daarbij gebruik van het verschil in de financieringssystematiek van kinderdagopvang en peuterspeelzalen in Nederland.

De subsidies voor ouders die gebruik maken van kinderdagopvang, is in 2012 verlaagd, terwijl de financiering van peuterspeelzalen niet is gewijzigd. De kwaliteitsmetingen zijn afkomstig van een panelonderzoek waarbij de kwaliteit van de opvang werd geƫvalueerd door middel van observaties in opvanggroepen door getrainde waarnemers. Met behulp van een lineaire verschillen-in-verschillen-analyse vinden we dat de lagere subsidie gemiddeld leidde tot een statistisch significante vermindering van de kwaliteit van een vijfde van een standaarddeviatie. Daarnaast presenteren we ook uitkomsten van niet-lineaire verschillen-in-verschillen-analyses. De daling in de kwaliteit is robuust over de specificaties en lijkt te worden gedreven door een daling in het midden van de kwaliteitsverdeling. Een beperking van onze dataset is dat onze periode voor de hervorming kort is, hierdoor kunnen we geen placebotests uitvoeren voor perioden voor de hervorming.

Deel deze pagina