Kopafbeelding publicaties CPB

RAM; regionaal arbeidsmarktmodel voor Nederland.

CPB Document 148, 27 juni 2007

Deze publicatie bevat een beschrijving van een regionaal arbeidsmarktmodel voor Nederland (RAM), dat door het CPB is ontwikkeld. Dit model is gebruikt in de studie Welvaart en Leefomgeving (WLO) bij het opstellen van lange-termijnscenario's voor de regionale spreiding van nationale economische en demografische ontwikkelingen.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Het model volgt een topdown benadering en genereert intern consistente tijdpaden van de regionale verdeling van bevolking en werkgelegenheid, in samenhang met de woningvoorraad. De belangrijkste modelvergelijkingen zijn econometrisch gefundeerd op ontwikkelingen in de afgelopen drie decennia, waaruit bleek dat nieuwbouw sturend is voor netto binnenlandse migratie en dat op regionaal niveau werkgelegenheid op lange termijn de bevolking volgt. Het regionale schaalniveau is dat van COROP gebied, maar resultaten worden veelal gepresenteerd op het niveau van landsdeel. De publicatie bevat naast een kort overzicht van relevante historische regionale ontwikkelingen en van de modelvergelijkingen, ook een beschrijving van de scenariopaden uit de WLO-studie en van een aantal gevoeligheidsanalyses.

Deel deze pagina