Kopafbeelding publicaties CPB

Raming van het bijstandsvolume in de MEV 2015

CPB Notitie, 16 september 2014

In de MEV 2015 raamt het CPB het gemiddelde aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar in 2014 op 370.000. Dit is een toename van 22.000 uitkeringen ten opzichte van het gerealiseerde volume in 2013. De toename wordt bijna volledig veroorzaakt door de ontwikkeling van de werkloosheid.

Beleidsmaatregelen hebben een beperkt opwaarts effect. Naar verwachting stijgt het aantal bijstandsuitkeringen in 2015 verder naar 377.000. De werkloosheid zal naar verwachting beperkt dalen in 2015, maar beleidseffecten veroorzaken een verdere toename van het bijstandsvolume.

Lees ook de Macro Economische Verkenning (MEV) 2015.

De Wet Werk en Bijstand (WWB) bepaalt dat gemeenten een eigen budget krijgen voor de uitvoering van de bijstand. Het ministerie van SZW informeert gemeenten drie keer per jaar over de hoogte van het macrobudget: in september van het voorgaande jaar over het voorlopige budget, in juni/juli van het lopende jaar over het nader voorlopige budget en in september van het lopende jaar over het definitieve budget. De hoogte van het budget wordt bepaald op basis van een raming voor het aantal bijstandsgerechtigden en de gemiddelde hoogte van een uitkering.

Het CPB publiceert ramingen van het aantal bijstandsgerechtigden in het lopende en komende jaar in het Centraal Economisch Plan (CEP) in maart en in de Macro Economische Verkenning (MEV) in september. Het uitgangspunt in de raming is de ramingsregel die het verband weergeeft tussen mutaties in de werkloze beroepsbevolking (WBB) en de mutatie in de bijstand.

Deel deze pagina