Kopafbeelding publicaties CPB

Regionale onvergelijkbaarheden in een klein land? Een analyse van regionale werkloosheid en participatieverschillen in Nederland van 1975 tot 2003.

CPB Document 113, 12 april 2006

Het bestaan van regionale steun veronderstelt dat arbeidsmarkten in Nederland niet op nationaal niveau ruimen, maar op een locaal niveau. Vanuit een algemeen evenwichtsperspectief is het niet gemakkelijk om de regionale component van arbeidsmarkten te identificeren.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Deze studie betoogt dat de grootte en persistentie van regionale verschillen in werkloosheid en participatie geschikte indicatoren vormen. We analyseren regionale werkloosheid en participatie in Nederland van 1975 tot 2003. Uit de empirie blijkt dat verschillen in inactiviteit geen betrouwbare indicator zijn van de regionale dimensie van arbeidsmarkten. Zowel vanuit een internationaal perspectief, als in vergelijking met variatie van kansen op de arbeidsmarkt tussen hoog- en laagconjunctuur, lijkt de regionale dimensie van arbeidsmarkten klein. Deze dimensie is echter relatief groot voor vrouwen, jongeren en lager opgeleiden, die ook minder mobiel zijn. Het zou dus efficiënt zijn om regionaal arbeidsmarktbeleid te richten op deze groepen, als dit soort beleid überhaupt wenselijk is.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Bijlagen

Deel deze pagina