Kopafbeelding publicaties CPB

Second opinion KKBA's 'Verstedelijkingsalternatieven Randstad' en 'Corridor'

CPB Document 57, 1 april 2004

Het CPB heeft een second opinion gemaakt met betrekking tot twee KKBA'S die zijn uitgevoerd door Ecorys-NEI. De KKBA's analyseren vier verstedelijkingsvarianten in samenhang met infrastructuur in de Randstad.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De KKBA 'Verstedelijking' analyseert vier varianten voor de bouw van 124.000 woningen in de Randstad voor de komende 30 jaar. De KKBA 'Corridor' analyseert verschillende infrastructuurpakketten voor twee van die verstedelijkingsalternatieven.

De KKBA 'Verstedelijking' geeft een plausibel beeld van de te verwachten woonbaten. Bij de mobiliteitseffecten wordt op hoofdlijnen geen betrouwbaar beeld gegeven. Deze effecten zijn bovendien groot in relatie tot de totale KKBA-resultaten. De KKBA 'Verstedelijking' als geheel geeft daarom geen betrouwbaar beeld van de te verwachten welvaartseffecten die de verschillende varianten opleveren.

Voor de KKBA 'Corridor' is het beeld zeer ongunstig. De vervoersanalyse die hieraan ten grondslag ligt, geeft contra-intu├»tieve resultaten te zien: investeringen in infrastructuur leiden tot meer in plaats van minder congestie. Deze KKBA biedt geen relevante informatie voor besluitvorming.

Deel deze pagina