Kopafbeelding publicaties CPB

Second opinion rapport 'Nederland en de euro' van Lombard Street Research

CPB Notitie, 18 april 2012

De Vaste Kamercommissie Financiën (VKF) heeft tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 maart 2012 het CPB gevraagd om het onderzoek ‘Nederland en de euro’ uitgevoerd door Lombard Street Research (LSR) in opdracht van de PVV, te analyseren.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Op 21 maart ontving het CPB 49 aanvullende vragen van de VKF. Het CPB heeft het verzoek getoetst aan de Aanwijzingen voor de Planbureaus, die onlangs door de minister-president zijn vastgesteld (Staatscourant, 21 februari 2012). Het CPB voldoet graag aan het verzoek voor zover de vragen kunnen worden beantwoord op basis van de aanwezige deskundigheid en capaciteit.

Het CPB beperkt zich tot een evaluatie van de hoofdconclusies zoals benoemd in de samenvatting van het LSR-rapport (Nederland en de Euro, hierna aangeduid als samenvatting) en de onderbouwingen hiervan die gegeven worden in het rapport zelf (The Netherlands and the Euro: The Full Report, hierna aangeduid als volledig rapport), zoals het CPB in de brief aan de Tweede Kamer van 22 maart 2012 (kenmerk 1200548) heeft laten weten. Het CPB heeft geen extra of aanvullend onderzoek verricht.

Deel deze pagina