Kopafbeelding publicaties CPB

Systeemrisico in de financiële markten: overzicht en synthese

CPB Document 210, 8 juli 2010

Bij een financiële crisis kan een schok zich naar andere financiële instellingen verspreiden en zich daarbij versterken, waardoor het financiële systeem in gevaar komt. We geven een overzicht van de literatuur over dergelijke versterkingsmechanismen.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

We onderscheiden twee typen mechanismen: besmetting binnen de financiële sector, en de procyclische connectie tussen de financiële sector en de reële economie.

Regulering kan systeemrisico verminderen door externaliteiten in te perken. Hierbij spelen echter verschillende problemen. Ten eerste zijn systeemrisico en de kosten ervan moeilijk de kwantificeren. Ten tweede hebben banken prikkels om regulering van systeemrisico te ontduiken. Ten derde staan toezichthouders bloot aan de verleiding om te laat in te grijpen. Ten slotte kunnen overheden zich moeilijk eraan committeren om systeembanken niet te redden. Hierdoor hebben markten geen prikkel om systeemrisico te beprijzen.

Het versterken van marktdiscipline kan helpen om deze problemen te verminderen, omdat het toezichthouders disciplineert, niet afhangt van complexe informatievereisten en moeilijk te manipuleren is.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina