Kopafbeelding publicaties CPB

Trefzekerheid CPB-prognoses 1971-2007

CPB Document 178, 11 februari 2009

In dit document wordt de trefzekerheid van korte-termijnramingen van het CPB onderzocht. Gekeken wordt naar voorspellingen voor de jaren 1971-2007. Dit keer worden de CPB-ramingen van de BBP-groei vergeleken met die van andere ramingsinstituten, zowel nationale als internationale.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

De belangrijkste doelen van dit onderzoek zijn enerzijds het verkrijgen van inzichten die kunnen leiden tot betere ramingen in de toekomst, anderzijds het illustreren van de onzekerheid waarmee economische voorspellingen noodzakelijkerwijs zijn omgeven.

Hoewel prognoses van de ontwikkeling van diverse economische grootheden aan bod komen, gaat de meeste aandacht uit naar de BBP-groei. In iedere trefzekerheidspublicatie van het CPB worden één of enkele specifieke onderwerpen nader bekeken.

Uit dit 'vergelijkend warenonderzoek' komt naar voren dat het maken van een nauwkeurige voorspelling van de economische groei voor alle instellingen een moeilijke opgave blijkt. Er blijft ruimte voor verbetering.

De data gebruikt in dit CPB Document is als bijlage toegevoegd.

Bijlagen

Deel deze pagina