Kopafbeelding publicaties CPB

Turken in Nederland en Duitsland; de arbeidsmarktpositie vergeleken

CPB Bijzondere publicatie 66, 19 december 2006

De integratie van etnische minderheden in de Nederlandse samenleving staat hoog op de beleidsagenda. Dit geldt ook voor de positie van de betrokken groepen op de arbeidsmarkt.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Het verband tussen integratie en arbeidsmarktpositie is twee ledig. Naarmate men beter is geïntegreerd, zal men doorgaans betere perspectieven hebben op de arbeidsmarkt. En wie eenmaal deelneemt aan betaalde arbeid, zal daardoor in het algemeen gemakkelijker verder integreren in de Nederlandse samenleving.

Deel deze pagina