Kopafbeelding publicaties CPB

Veiligheid tegen overstromen: Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 1

CPB Document 82, 26 april 2005

Dit Deel 1 van de kosten-batenanalyse voor het project Ruimte voor de Rivier bevat een nieuwe methode om voor dijkringen het optimale veiligheidsniveau tegen overstromen te bepalen met de bijbehorende investeringsstrategie.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Deze methode is toegepast op 22 dijkringen in het rivierengebied. De uitkomst is dat de huidige normen in de Wet op de waterkering uit economisch oogpunt niet optimaal zijn. Voor zestien dijkringen is de gemiddelde optimale veiligheid groter dan nu wettelijk is vereist, voor negen daarvan zelfs meer dan twee keer zoveel. Dit geldt met name voor de Utrechtse dijkringen Kromme Rijn en Gelderse Vallei. Dijkring Biesbosch (Noordwaard) komt daarentegen voor ontpoldering in aanmerking. De resultaten zijn in het algemeen een ondersteuning voor 'robuust ontwerpen'.

Deel deze pagina