Kopafbeelding publicaties CPB

Veilingen en voorzorgsmaatregelen: overbieden bij het veilen van UMTS-frequenties en de mogelijke gevolgen

CPB Werkdocument 127, 1 juni 2000

Momenteel is er binnen Europese regeringen en telecommunicatie bedrijven veel belantstelling voor de veilingen van de UMTS-frequenties. Dit werkdocument onderzoekt de beweringen van de gevestigde exploitanten dat de veilingen zullen resulteren in hogere kosten voor de consument.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

  1. Een veiling zorgt ervoor dat partijen bieden wat ze er voor over hebben om op deze markt te mogen opereren.
  2. Er zijn geen aanwijzingen dat veilen leidt tot belangrijke verstoringen, zoals sterke overbiedingen, hoge consumentenprijzen of lage investeringen.
  3. De hoogte van de veilingprijs is normaal gesproken niet van invloed op consumentenprijzen of op investeringen van de onderneming na de veiling. De betaalde bedragen zijn verzonken kosten.
  4. In bijzondere omstandigheden kunnen ondernemingen proberen een hoge veilingsprijs af te wentelen op consumenten. Dit kan gebeuren wanneer ondernemingen in een financieel kwetsbare positie terecht komen en daardoor een riskantere strategie kiezen, bijvoorbeeld door samen te spannen met andere ondernemingen om op die manier overwinsten te realiseren. Dit is echter in strijd met de Mededingingswet.
  5. Bij vijf telecomaanbieders moet de markt normaal gesproken zijn werk doen zonder dat prijzen of netwerktoegang door toezichthouders gereguleerd hoeven te worden. Toch kunnen er situaties ontstaan waarbij toezichthouders moeten optreden, namelijk indien aanwijsbaar niet-concurrerende prijzen ontstaan. De toezichthouders kunnen dan via de Mededingingswet acties ondernemen om te verhinderen dat eerdergenoemde samenspanning plaatsvindt.
  6. Het voorgaande betekent dat veilen een aantrekkelijk instrument lijkt om frequenties te verdelen.

 

Dit is een Engelstalige publicatie

Deel deze pagina