Kopafbeelding publicaties CPB

Vervolgrapportage decentralisaties in het sociaal domein

CPB Notitie, 11 juli 2014

Het CPB heeft eerder een globale inventarisatie gemaakt van de kansen en risico’s van de drie grote decentralisaties uit het Regeerakkoord. In deze vervolgrapportage wordt meer en detail ingegaan op de (beleids)instrumenten waarmee de risico’s van de decentralisaties kunnen worden beheerst of weggenomen en de kansen optimaal kunnen worden benut.

Lees ook het bijbehorende persbericht en de CPB Notitie 'Decentralisaties in het sociaal domein' (september 2013).

Deze vervolgrapportage biedt waar mogelijk een nadere kwantitatieve onderbouwing van de eerder geïnventariseerde kansen en risico’s.

Bijlagen

Deel deze pagina