Kopafbeelding publicaties CPB

Vier toekomstscenario's voor energiemarkten en klimaatverandering

CPB Bijzondere publicatie 52, 19 april 2004

Toekomstige ontwikkelingen in energie en klimaat zijn met grote onzekerheid omgeven. Om met die onzekerheden om te gaan zijn vier scenario's uitgewerkt.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Deze scenario's zijn gebaseerd op de onlangs door CPB gepubliceerde economische scenario's Four Futures of Europe: Sterk Europa, Globaliserende Economie, Transatlantische Markt en Regionale Samenlevingen. In deze studie wordt 40 jaar vooruit gekeken. Weliswaar ligt de nadruk daarbij op Europa, maar de mondiale aspecten van energiegebruik en klimaatbeleid spelen nadrukkelijk een rol.

De komende decennia zullen er voldoende voorraden aan gas en olie zijn, ondanks dat de vraag naar energie blijft toenemen. Zorgen over een aanstaande uitputting van de fossiele voorraden zijn daarom niet terecht. Wel zal de verbranding van fossiele brandstoffen via de emissies van broeikasgassen tot meer klimaatverandering leiden. Om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken, is terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen nodig. Substantiƫle bijdragen daaraan van ontwikkelingslanden zijn nodig om dat doel te bereiken, enerzijds omdat deze landen in de nabije toekomst tot de grote vervuilers zullen behoren, anderzijds omdat emissiereducties daar goedkoop zijn.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina