Kopafbeelding publicaties CPB

Vier toekomstscenario's voor Europa.

CPB Bijzondere publicatie 49, 21 oktober 2003

Europa staat aan de vooravond van een belangrijke periode. De recente uitbreding dwingt de Europese Unie (EU) om haar besluitvorming te herzien en haar beleid te hervormen. Tegelijkertijd zijn hervormingen nodig in Europese lidstaten in het licht van trends als vergrijzing.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Waar leidt dat toe de komende decennia? Hoe ziet de EU er over 20 jaar uit? En hoe gaan Europese beleidsmakers om met de onzekerheden van de toekomst, ook als het gaat om strategische beleidsbeslissingen? Deze studie ontwikkelt vier scenario's voor de toekomst van de Europese Unie. De scenario's dienen als instrument voor het analyseren van strategische beleidsvragen. De studie gaat ook in op de beleidsagenda van internationale organisaties en Europese overhead in reactie op de uitdagingen van de toekomst.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina