Kopafbeelding publicaties CPB

Waarom oliemaatschappijnen minder besteden aan R & D, terwijl hun investeringen in vaste activa gelijk blijven. Een studie over de uitgaven voor R & D en investeringen in vaste activa in de olie-industrie

CPB Onderzoeksmemorandum 164, 1 mei 2000

Gedurende de laatste tien jaar zijn de wereldwijde uitgaven voor onderzoek van de belangrijkste grote oliemaatschappijen gedaald. Dit is opmerkelijk, omdat hun investeringen in vaste activa stabiel bleven.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Deze studie toont aan dat het niveau van de investeringen in vaste activa in het bijzonder afhankelijk is van hun financiële vermogen, terwijl de uitgaven voor R & D voornamelijk verband houden met het onderzoek van concurrenten en van algemene verwachtingen.

De daling in R & D wordt in gang gezet door algemene verwachtingen. In de volwassen olie-industrie voorzien bedrijven een afnemend onderzoekspotentieel binnen de huidige technologie. Dit wordt ook bevestigd door de daling van het aantal octrooiaanvragen. De hoge risico's van het onderzoek naar duurzame energie kan leiden tot afwachtend gedrag in plaats van nieuwe onderzoeksinitiatieven. Momenteel hebben oliemaatschappijen nauwelijks octrooien aangevraagd voor hernieuwbare energie. De daling in R & D wordt versterkt door een steeds minder wordende R & D-wedloop, die het gevolg is van een grote overlap in onderzoeksonderwerpen. De bedrijven beschermen hun onderzoeksresultaten, omdat ze vooral concurreren op basis van hun unieke technologieën die hun onderzoeksresultaten belichamen. De overlap in onderzoek blijkt uit de patenten: de oliemaatschappijen vragen octrooien aan in exact dezelfde octrooicategorieën.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina