Kopafbeelding publicaties CPB

Wat is de discontovoet voor investeringen in mitigatie en adaptatie?

CPB Discussion Paper 257, 5 september 2013

De discontovoet voor investeringen bestaat uit de som van de risicovrije rente en een risicopremie. Gebruikmakend van de karakteristieken van mitigatie en adaptatie laat dit paper zien dat investeringen in adaptatie een lagere risicopremie verdienen in vergelijking met 'normale' investeringen. Dit is een Engelstalige publicatie.

Verrassend genoeg kan eenzelfde conclusie niet worden getrokken voor investeringen in mitigatie. De verklaring voor deze asymmetrische behandeling is dat adaptatie een verzekering is voor de schokken die ook morgen al op kunnen treden. Mitigatie daarentegen verkleint de kans op extreme klimaatverandering in de verre toekomst, waardoor de onzekerheid over die verre toekomst afneemt. Dit vertaalt zich in een aanpassing van de toekomstige risicovrije rente.

Dit paper fungeert tevens als een update van CPB Discussion Paper 126.

Deel deze pagina