Kopafbeelding publicaties CPB

Wederuitvoer: internationale vergelijking en gevolgen voor prestatie-indicatoren

CPB Document 143, 9 april 2007

Sinds het midden van de jaren tachtig groeit de wederuitvoer van Nederland explosief, met uitzondering van een hapering in 2001 en 2002. Dit onderzoek laat zien dat een onstuimige groei van de wederuitvoer niet alleen een Nederlands fenomeen is, maar dat sprake is van een internationale trend.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

CPB Document 149 is de Engelstalige versie van dit document.

Wederuitvoerproducten worden minimaal één keer dubbel geteld in de wereldhandel. De internationale wederuitvoertrend draagt er daardoor aan bij dat het volume van de wereldhandel sneller stijgt dan het volume van de wereldproductie van exportgoederen. Bovendien zijn er gevolgen voor de indicatoren van de uitvoerprestatie van een land. Indien geen rekening wordt gehouden met de gevolgen van de internationale wederuitvoertrend, wordt de voor Nederlandse fabrikaten relevante wereldmarkt en daarmee het marktverlies van Nederlandse fabrikanten overschat.

Deel deze pagina