Kopafbeelding publicaties CPB

Wie heeft er baat bij belastingverlagingen in de Europese Unie?

CPB Document 125, 29 augustus 2006

Statutaire Vpb-tarieven zijn in de afgelopen decennia gedaald in Europa. Een toegepast algemeen evenwichtsmodel voor vennootschapsbelasting geeft inzicht in de economische en welvaartseffecten van belastinghervormingen.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Binnenlandse verstoringen blijken belangrijk te zijn: zelfs een unilaterale verlaging van de tarieven kan ten koste gaan van welvaart door de benodigde verhoging van de belasting op looninkomen. Winstverschuiving is een belangrijke reden voor landen om onder elkaars tarieven te duiken, vooral als landen economisch sterk met elkaar verbonden zijn. De nadelige externe effecten van belastingverlagingen zijn echter beperkt, wat de noodzaak voor Europese coordinatie beperkt.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina