Kopafbeelding publicaties CPB

Woningmarkteffecten van aanpassing fiscale behandeling eigen woning

CPB Document 128, 14 september 2006

De eigen woning wordt in het Nederlandse belastingstelsel impliciet fiscaal gesubsidieerd ten opzichte van andere vormen van vermogen. Eventuele vermindering van deze fiscale subsidie zal gevolgen hebben voor de woningmarkt.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

In deze studie wordt een eenvoudig model ontwikkeld om de gevolgen van veranderingen in de fiscale behandeling van de eigen woning te kunnen analyseren. Deze analyse richt zich op de prijsvorming van de eigen woning op korte en lange termijn en op de consumptie van woondiensten. De studie geeft de effecten voor een beperkte hervorming van de fiscale behandeling van de eigen woning, waarbij de renteaftrek, het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting worden afgeschaft.

Het gaat in totaal om een netto subsidie van 7 miljard euro. De uitkomsten hangen mede af van de tijdshorizon die consumenten in hun koopbeslissing hanteren. De prijsdaling op de woningmarkt die het gevolg is van de maatregel, loopt uiteen van 4½% tot 13½%. Het effect op het volume van de woningvoorraad varieert van minus 3½% tot minus 10½% ten opzichte van het scenario van ongewijzigde belastingregels.

Deel deze pagina