Kopafbeelding publicaties CPB

Zal consolidatie van vennootschapsbelasting de efficientie in de EU verbeteren?

CPB Document 141, 5 maart 2007

Consolidatie van de belastinggrondslag in de Europese Unie zal leiden tot een verlaging van de administratieve lasten van bedrijven en een vermindering van winstverschuiving. Een aantal voorstellen voor consolidatie van de Europese Commissie worden gesimuleerd met het toegepaste algemeen evenwichtsmodel CORTAX.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

We laten zien dat de voordelen van consolidatie teniet gedaan worden door twee tekortkomingen in de voorstellen voor een gemeenschappelijke geconsolideerde belastinggrondslag. De verdeelsleutel, die nodig is om de samengevoegde grondslag te verdelen over de lidstaten, introduceert de mogelijkheden voor multinationals om hun Vpb-belastingen te minimaliseren via verplaatsing van productie of verkopen naar lidstaten met lage belastingtarieven. Lidstaten kunnen hierop inspelen door tariefsverlagingen, zodat de trend tot belastingconcurrentie versterkt wordt door consolidatie van de grondslag. De tweede verstoring is ongelijke concurrentie tussen multinationals en binnenlandse bedrijven, die mogelijk uitgesloten worden van de grondslaghervorming. De voordelen van consolidatie kunnen volledig worden benut als alle bedrijven overgaan op de gemeenschappelijke grondslag en als de belastingtarieven geharmoniseerd worden.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Bijlagen

Deel deze pagina