Kopafbeelding publicaties CPB

Zorggebruik en beloning van medisch specialisten in de ziekenhuiszorg

CPB Discussion Paper 208, 30 maart 2012

In dit onderzoek worden acht verschillende soorten behandelingen in het B-segment van de ziekenhuiszorg bestudeerd: staar, amandelen, hernia, spataderen (heelkunde en dermatologie), liesbreuk en arthrose (knie en heup), en één behandeling in het A-segment (heupbreuk). Dit is een Engelstalige publicatie.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

Het betreft in totaal 1,7 miljoen DBC´s in ziekenhuizen en klinieken gedurende de periode 2006 tot en met 2009.

Het onderzoek laat zien dat verzekerden die in gebieden wonen met relatief veel specialisten, vaker worden behandeld. Dit effect is het grootste voor vrijgevestigde specialisten. 1% meer specialisten impliceert een gemiddelde toename van het aantal behandelingen met 0,4% wanneer het vrijgevestigde specialisten betreft en 0,15% bij specialisten in loondienst. Deze resultaten kunnen worden verklaard door verschillen in financiering tussen artsen. Een belangrijk kenmerk van vrijgevestigde specialisten is dat zij per behandeling betaald krijgen en hun eigen inkomen kunnen verhogen door meer te behandelen. Voor specialisten in loondienst geldt dit niet of in mindere mate.

Een uitgebreide Nederlandse samenvatting van het onderzoek  is te vinden in het blad Economische Statistische Berichten (ESB).

Deel deze pagina