Kopafbeelding publicaties CPB

Publicaties

Effecten stimuleringspakket

Op verzoek van het ministerie van Financiën is een inschatting gemaakt van de macro-economische effecten van het stimuleringspakket waartoe het kabinet Balkenende IV in maart 2009 besloot.

CPB Notitie | 12 september 2011

26 pagina's | pdf document, 1.5 MB

Naar publicatie

Inflatie per inkomensgroep

Dit Memorandum heeft tot doel inzicht te verschaffen in de verschillen in consumptiepakket en daarmee verschillen in inflatie tussen inkomensgroepen.

CPB Memorandum 207 | 16 september 2008

13 pagina's | pdf document, 84.2 KB

Naar publicatie

De wereldhandel in 2007-2009

Dit is het achtergrondmemorandum bij het Centraal Economisch Plan 2008 waarin nader wordt ingegaan op recente ontwikkelingen en vooruitzichten voor de grondstoffenmarkten en de wereldhandel.

CPB Memorandum 197 | 3 april 2008

pdf document, 336.8 KB

Naar publicatie

Deel deze pagina