Kopafbeelding publicaties CPB

Publicaties

Stad en land

Uit Stad en Land blijkt dat een klein aantal factoren verklaart waarom de grond in de stad veel duurder is dan op het platteland.

CPB Bijzondere publicatie 89 | 2 december 2010

140 pagina's | pdf document, 5.3 MB

ISBN 978 1 78471 744 5 | Naar publicatie

Rentehobbelopslag WGA in 2011

Het vaststellen van de rentehobbelopslag in de Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

CPB Memorandum 249 | 23 juni 2010

2 pagina's | pdf document, 68.3 KB

Naar publicatie

Invloed WWB op gebruik bijstand

In welke mate hebben de wijzigingen in de financiering van de bijstand geleid tot een effectievere uitvoering van de bijstandswet?

CPB Document 209 | 31 mei 2010

46 pagina's | pdf document, 717.2 KB

ISBN 9789058334626 | Naar publicatie

Houdbaarheid in 'Keuzes in Kaart'

Dit memorandum beschrijft op welke wijze het CPB bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma's de effecten van maatregelen zal presenteren op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

CPB Memorandum 243 | 8 april 2010

9 pagina's | pdf document, 102.5 KB

Naar publicatie

Brede welvaart en nationaal inkomen

In deze notitie staat de vraag centraal wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om in beleidsanalyses van een breder welvaartsbegrip dan de groei van het BNP uit te gaan

CPB Notitie | 8 september 2009

21 pagina's | pdf document, 224.8 KB

Naar publicatie

Budget deeltijd-WW

Deze notitie gaat in op de kosten van de deeltijd-WW aan de hand van twee scenario's

CPB Notitie | 12 juni 2009

6 pagina's | pdf document, 60.5 KB

Naar publicatie

Beoordeling projecten ICRE 2007/2008

Toetsing van een aantal projecten in het kader van de besteding van FES-geld (Fonds Economische Structuurversterking).

CPB Document 185 | 19 mei 2009

87 pagina's | pdf document, 455.3 KB

ISBN 9789058334077 | Naar publicatie

Deel deze pagina