Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Stageplek ‘Loonontwikkeling’

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste student die een bijdrage wil leveren aan een studie naar de loonontwikkeling. We zoeken een empirisch ingestelde macro-econoom of een econometrist die het leuk vindt om econometrische analyses te combineren met macro-economische theorieën.

De (gematigde) ontwikkeling van de lonen roept wereldwijd en in Nederland vragen op bij burgers en beleidsmakers. Wat bepaalt de loongroei, zowel op korte termijn (uitblijvende loonstijging bij economisch herstel) als op langere termijn (blijven lonen achter bij productiviteitsgroei)? Internationaal gezien is de vraag of en zo ja welke rol technologische vooruitgang en globalisering hierbij spelen. Het CPB heeft in 2018 een project dat erop gericht om de internationale trend van de loonontwikkeling beter te begrijpen en te onderzoeken in hoeverre deze trend ook in Nederland optreedt en wat mogelijke verklaringen zijn. 

Tijdens je stage zal je zowel empirische schattingen doen, een beschrijvende analyse maken als theoretische kennis opbouwen over de loonontwikkeling. We zoeken iemand die goed overweg kan met programma's als Eviews en Stata. 

De stage biedt een unieke kans om ervaring op te doen met het uitvoeren van beleidsrelevant onderzoek in de stimulerende werkomgeving van het Centraal Planbureau. De stage kan gecombineerd worden met het schrijven van een scriptie. Stagiairs op het CPB ontvangen een stagevergoeding. 

Heb je belangstelling voor de functie en herken je jezelf in het profiel, stuur dan een CV inclusief een cijferlijst van je gevolgde vakken, en een motivatiebrief naar mw. dr. Yvonne Adema, y.adema@cpb.nl.
 

Bijlagen

Deel deze pagina