7 januari 2019

8 wetenschappelijk medewerkers

Het Centraal Planbureau doet wetenschappelijk onderzoek dat politici en beleidsmakers gebruiken bij het nemen van besluiten over beleidsvraagstukken. Als wetenschappelijk medewerker ga jij aan de slag met complexe vraagstukken die je benadert vanuit verschillende en soms onverwachte invalshoeken.

Wij werven voor 8 wetenschappelijk medewerkers binnen diverse sectoren van het Centraal Planbureau


Algemeen informatie
Je werkt binnen een team van hoogopgeleide professionals aan beleidsrelevant economisch onderzoek. Je houdt je onder meer bezig met het opzetten en uitvoeren van beleidsanalyses en het praktisch toepassen van economische of statistische theorie bij complexe vraagstukken. Op termijn word je verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief hoogstaand onderzoek. Je beantwoordt daarbij vragen van onder meer de regering en ministeries. Daarbij houd je rekening met diverse belangen en externe ontwikkelingen. Je gebruikt en ontwikkelt veelal wetenschappelijke methoden en technieken. Je publiceert en presenteert de onafhankelijke analyses voor verschillende doelgroepen: beleid en wetenschap. Binnen het Centraal Planbureau krijg je de mogelijkheid om door te groeien tot een ervaren senior wetenschappelijk medewerker.


Algemene vacatures
Het CPB is een dynamische werkomgeving. Wij bieden graag kansen aan wetenschappers met aantoonbare affiniteit met kwantitatieve economische analyses. Naast de in deze advertentie genoemde zeven specifieke vacatures zijn er andere mogelijkheden om als wetenschappelijk medewerker binnen het CPB aan de slag te gaan. Wil jij graag werken op het snijvlak van wetenschap en beleid? Reageer dan op deze nog nader in te vullen vacature, dan gaan we samen op onderzoek wat jouw mogelijkheden zijn bij het CPB. 

Voor de volgende 7 vacatures is een specifieke beschrijving.

Vacature 1: voor wetenschappelijk medewerker binnen de sector Publieke Financiën 
Wij zoeken een afgestudeerde econoom met verstand van overheidsfinanciën of een sterke belangstelling daarvoor. Het CPB maakt onafhankelijke ramingen van de uitgaven en inkomsten op de Rijksbegroting en analyseert de budgettaire effecten van voorgenomen beleid. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld in de aanloop naar Prinsjesdag, bij de doorrekening van verkiezingsprogramma’s en momenteel bij de doorrekening van het klimaatakkoord. Je bent goed met cijfers, kunt uitstekend werken in teamverband en staat stevig in je schoenen richting externe partijen zoals het ministerie van Financiën en financieel specialisten in de Tweede Kamer. 

Vacature 2: voor wetenschappelijk medewerker binnen de sector Publieke Financiën 
Wij zoeken een econoom of econometrist met kwantitatieve skills en een goede pen. Je werkt graag met microdata en doet onderzoek naar de gedragseffecten van sociale zekerheids- en belastingprikkels (zowel voor huishoudens als voor bedrijven). Een PhD is een pre. Je vertaalt onderzoeksresultaten naar beleidsimplicaties en draagt deze ook uit naar een breder publiek – bijvoorbeeld bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s.
Informatie over deze vacatures kan worden ingewonnen bij prof. Dr. Daniel van Vuuren, sectorhoofd Publieke Financiën (06- 52485859)

Vacature 3: wetenschappelijk medewerker binnen de sector Macro-analyse 
Wij zoeken een afgestudeerde econoom of econometrist die bij voorkeur gepromoveerd is, affiniteit heeft met internationale economie en ervaring heeft met empirisch onderzoek. Je komt te werken bij het programma Internationale Analyse voor onderzoek naar handel en migratie. Daarnaast maakt het programma ramingen en analyses van de internationale economische ontwikkeling op de korte en middellange termijn. De centrale vraag die doorlopend op de agenda staat is welke invloed internationale ontwikkelingen hebben op de Nederlandse economie. 
Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij dr. A. van der Horst, sectorhoofd Macro-Analyse (06- 52526165)

Vacature 4: wetenschappelijk medewerker binnen de sector Arbeid, Onderwijs en Pensioenen
Wij zoeken een (senior) wetenschappelijk medewerker met stevige kennis van micro-econometrische technieken die graag de verbinding maakt tussen wetenschap en beleid. Je werkt aan projecten binnen de verschillende programma’s Arbeid, Onderwijs en Pensioenen; bij welk programma het zwaartepunt ligt is (mede) afhankelijk van je eigen interesse en affiniteit. Naast je eigen projecten denk je graag mee met projecten van anderen en deel je je kennis. Ook heb je zitting in bijv. klankbordgroepen voor het ministerie van SZW of OCW. Een promotie is een pré.
Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij dr. Debby Lanser, sectorhoofd Arbeid, Onderwijs en Pensioenen (06- 29419089)

Vacature 5 en 6: wetenschappelijk medewerker binnen de sector Marktordening 
Wij zoeken een afgestudeerde econoom of econometrist die bij voorkeur gepromoveerd is en belangstelling heeft voor economie en beleid van de zorgsector. Je hebt kennis van of sterke interesse in zowel de gehanteerde methoden en technieken als de effecten van prikkels op gedrag. Daarnaast werk je mee aan het beoordelen van beleidsmaatregelen op het gebied van zorg. Je komt te werken in een team van enthousiaste medewerkers die zich bezig houden met vraagstukken op het gebied van eigen risico, doelmatigheid en financiering van zorg. 

Wij zoeken een (financieel) econoom of econometrist die bij voorkeur gepromoveerd is en belangstelling heeft voor de interacties tussen financiële instellingen, bedrijven en huishoudens en de rol die de overheid hierin speelt of kan spelen. Je komt te werken in een divers team van enthousiaste medewerkers die zich bezig houden met de jaarlijkse risicorapportage financiële markten, maar die ook actuele beleidsthema’s uitdiepen zoals de rol die professionele beleggers op de woningmarkt spelen. De komende jaren gaat het programma Financiële Markten extra aandacht besteden aan cycliciteit op de woningmarkt en aan overheidsbeleid op de markt van bedrijfsfinanciering. De nieuwe medewerker kan afhankelijk van ervaring en voorkeuren op verschillende onderzoeksprojecten worden ingezet. 

Informatie over deze vacatures kan worden ingewonnen bij dr. Rob Aalbers, sectorhoofd Marktordening (06- 21704716)

Vacature 7: wetenschappelijk medewerker binnen de sector Economie en fysieke omgeving
Wij zoeken een wetenschappelijk medewerker die het team bij het programma Decentrale overheden wil komen versterken. Het programma Decentrale overheden doet onderzoek naar de financiering van decentrale overheden en hun rol in het aanbod van publieke voorzieningen, in het bijzonder in het sociaal domein. Zo lopen er onderzoeken naar wijkteambenadering voor professionele zorg en de bekostiging van beschermd wonen. Daarnaast is de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen een belangrijk thema. Wij zoeken iemand met sterke empirische onderzoeksvaardigheden, die mensen uit beleid en praktijk hierin mee nemen. Kennis van de economische literatuur over fiscaal federalisme strekt tot aanbeveling, maar is niet noodzakelijk. 
Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij drs. ir. Ton Manders, sectorhoofd Fysieke omgeving (06-55736918)

Algemene functie-eisen 
Je hebt een afgeronde universitaire opleiding economie of econometrie en je bent bij voorkeur gepromoveerd. Ook met een andere afgeronde universitaire opleiding, zoals wis- of natuurkunde, word je uitgenodigd om te solliciteren, mits je aantoonbare affiniteit met kwantitatieve economische analyses hebt. Diegenen die hun opleiding dit academisch jaar afronden, worden ook nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. 

  • Je hebt up-to-date kennis van kwantitatieve onderzoeksmethoden en economische theorie. 
  • Gevraagde competenties 
  • Je beschikt over een sterk ontwikkeld analytisch vermogen. Je herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens. 
  • Je komt met nieuwe oplossingen, ideeën en invalshoeken. Je vindt het leuk om complexe vraagstukken te benaderen van uit verschillende en soms onverwachte invalshoeken 
  • Je vormt je een mening op basis van argumenten en afwegingen, waarbij je tot een afgewogen oordeel komt. 
  • Je spant zich in om anderen te winnen voor een idee of standpunt met heldere en aansprekende argumenten. 
  • Je bent daarbij in staat complexe problematiek op een heldere en begrijpelijke wijze uit te leggen, zowel binnen het CPB als naar ministeries toe. 
  • Je bent een teamspeler die actief kennis, informatie en ideeën uitwisselt 
  • Ten slotte ben je resultaatgericht en in staat deadlines te halen, waarbij je een geschikte werkaanpak bepaalt voor een gegeven doel of taak en de uitvoering regelt. 

Organisatieomschrijving 
Het Centraal Planbureau (CPB) is organisatorisch een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Inhoudelijk is het CPB onafhankelijk. Het CPB maakt maatschappelijk relevante economische beleidsanalyses en ramingen voor, met name, regering en parlement. Het CPB opereert daarmee op het snijvlak van wetenschap en beleid. 
Geïnteresseerd in de functies? 
Informatie over deze vacatures kan worden ingewonnen bij dr. Peter Zwaneveld, voorzitter van de sollicitatiecommissie (06- 15828119), p.j.zwaneveld@cpb.nl of dr. A. van der Horst, sectorhoofd Macro-Analyse (06- 52526165), A.van.der.horst@cpb.nl. Reactie op deze vacature ontvangen wij graag uiterlijk 7 februari 2019, met een curriculum vitae, cijferlijst en motivatiebrief, via: http://cpb.onlinevacatures.nl/nl/Vacancy/Postulate/120006

Informatie over de sollicitatieprocedure kan worden ingewonnen bij drs. Claudia Presenti, HR adviseur (06- 29052400).

Arbeidsvoorwaarden
Het CPB is een zelfstandig onderdeel binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en alle medewerkers zijn daarom rijksambtenaar. Alle arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren gelden dus ook voor CPB’ers.
In het kort betekent dat:
Een 36-urige werkweek, die je in overleg op verschillende manier kunt invullen. Verder is telewerken mogelijk, kun je parttime werken en is ouderschapsverlof goed geregeld. Het CPB kent promotieverlof en je kunt een tegemoetkoming in de studiekosten krijgen.
Normaliter begin je met een aanstelling voor 3 jaar.
Wetenschappelijk medewerkers verdienen tussen  2631,28 euro bruto per maand en 6097,10 euro bruto per maand bij een fulltime aanstelling, aangevuld met vakantiegeld en 13e maand.
Kijk voor alle arbeidsvoorwaarden op rijksoverheid.nl, of op werkenbijhetrijk.nl.