Policy seminar

Policy seminar: fiscale vergroening: uitdagingen voor de belastingen op energie

Donderdag 11 september geeft Herman Vollebergh (PBL) een presentatie met de titel "Fiscale vergroening: uitdagingen voor de belastingen op energie".

Datum
11 september 2014
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Herman Vollebergh (PBL)

Discussiant: TBA

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
In deze analyse wordt de huidige belastingstructuur op energie in Nederland geëvalueerd vanuit milieuperspectief. Nagegaan wordt of de huidige milieubelastingen in Nederland ook zo zijn vormgegeven dat milieuvervuiling effectief en efficiënt wordt tegengaan. De analyse  geeft hiervoor de relevante berekeningen op basis van de laatste inzichten in relevante emissiefactoren van deze energieproducten én kostenschattingen van de milieuschade door emissies van broeikasgassen en luchtverontreiniging. De berekeningen laten zien dat sprake is van grote onevenwichtigheden tussen veroorzaakte schade en betaalde belasting. Zo zijn de tarieven voor het grootverbruik van aardgas en elektriciteit veel lager dan de milieuschade, terwijl die voor het kleinverbruik juist aan de hoge kant zijn. Ook is diesel in een aantal toepassingen veel vuiler dan benzine, maar wordt diesel momenteel juist veel minder belast dan benzine. Tot slot wordt ingegaan op de consequenties van deze bevindingen voor de huidige discussie over fiscale vergroening.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).