Policy seminar

Policy seminar: prevalentie en economische effecten van laaggeletterdheid in Nederland

Donderdag 6 februari geeft Soler Berk (Stichting Lezen & Schrijven) een presentatie met de titel "Prevalentie en economische effecten van laaggeletterdheid in Nederland".

Datum
6 februari 2014
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Soler Berk (Stichting Lezen & Schrijven)

Discussiant: Patricia Prüfer (CPB)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
In deze workshop nemen wij u mee in het thema laaggeletterdheid. Om hoeveel mensen gaat het, om welke mensen gaat het, wat kost dit de maatschappij en wat levert het op als dit probleem opgelost zou worden? Wij nemen u mee in de kansen die wij zien. We vragen u om met ons mee te denken hoe deze kansen in te vullen en volbrengen. Wat zou er volgens u moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland over voldoende basisvaardigheden lezen en schrijven beheerst.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).