Seminar

Seminar: het effect van de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam op leerlingprestaties; Resultaten van de eerste vier jaar

Dinsdag 17 december geeft Roel van Elk (CPB) een presentatie met de titel "Het effect van de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam op leerlingprestaties; Resultaten van de eerste vier jaar".

Datum
17 december 2013
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Roel van Elk (CPB)

Discussiant: Chris van Klaveren (UM)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp
This paper estimates the effects of a comprehensive school reform program on high-stakes test scores in Amsterdam. The program implements a systematic and performance-based way of working within weakly performing primary schools and integrates measures such as staff coaching, teacher evaluations and teacher schooling, and the use of new instruction methods. Difference-in-differences estimates show substantial negative effects on test scores for pupils in their final year of primary school. The program decreased test scores with 0.17 standard deviations in the first four years after its introduction. A potential explanation for this finding is the intensive and rigorous approach that caused an unstable work climate with increased teacher replacement.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).