Seminar

Seminar over kinderopvang en arbeidsmarkt in Nederland

Dinsdag 14 februari 2012 geeft Paul Muller (VU-CPB) een presentatie met als titel "Childcare subsidies and labour supply: evidence from a large Dutch reform"

Datum
14 februari 2012
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 14 februari 2012, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Paul Muller (VU-CPB)

Discussiant: Dinand Webbink (EUR)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: Over de periode 2005-2009 heeft de Nederlandse overheid de ouderbijdrage voor formele kinderopvang gehalveerd en de subsidie uitgebreid naar gastouderopvang. We schatten het effect van deze beleidswijziging op de arbeidsparticipatie met behulp van een `difference-in-differences' strategie, daarbij gebruiken we ouders met een ouder kind als controle groep. We analyseren het effect op de participatie in personen en in uren van vrouwen en mannen, en voor subgroepen. We geven ook een robuustheidsanalyse.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis).

Contactpersonen

Wouter Vermeulen