Agenda

Eerdere events

29 mei 2018 Tijd: 09:30
Aankondiging

Persuitnodiging Achtergrondbriefing Risicorapportage Financiële Markten

A.s. dinsdagochtend 29 mei om 9.30 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de nieuwste Risicorapportage Financiële Markten. Naast een algemeen beeld van de financiële risico’s voor Nederland is er in deze...

Lees verder
25 mei 2018 Tijd: 15:00
Aankondiging

Publicatiedatum eerstvolgende CPB Wereldhandelsmonitor

Op 25 april is de CPB Wereldhandelsmonitor februari 2018 gepubliceerd. De huidige verwachting is dat de eerstvolgende CPB Wereldhandelsmonitor op 25 mei 2018 om 15 uur wordt...

Lees verder
23 mei 2018 Tijd: 13:30
Aankondiging

Regionale plaatsing en kans op werk voor vergunninghouders. Maakt het uit wie waar terechtkomt?

Voor veel vluchtelingen die in Nederland een verblijfsvergunning krijgen, is de afstand tot de arbeidsmarkt groot. Dit symposium, georganiseerd op 23 mei, gaat over de vraag hoe de keuze voor in welke regio iemand...

Lees verder
22 mei 2018 Tijd: 12:00
Aankondiging

Lunchbijeenkomst: Hoe maak je leefbaarheid rendabel? De leefbaarheidsbaten van integrale projecten van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling.

Het Centraal Planbureau en het Directoraat Generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren op 22 mei een lunchbijeenkomst over de leefbaarheidseffecten van integrale projecten van...

Lees verder
14 mei 2018 Tijd: 15:30
Aankondiging

Presentatie onderzoek 'Vrijwillig uit de auto: Gedragsbeïnvloeding in de werkgerelateerde mobiliteit'

Op 14 mei presenteert het CPB de bevindingen van het onderzoek “Vrijwillig uit de auto: Gedragsbeïnvloeding in de werkgerelateerde mobiliteit” tijdens de aftrap van het Low Car Diet editie 2018....

Lees verder
22 mrt 2018 Tijd: 07:00
Aankondiging

Publicatie Centraal Economisch Plan (CEP) 2018

GEWIJZIGDE PUBLICATIEDATUM! In het Centraal Economisch Plan 2018 presenteert het CPB een actualisatie van de raming voor het jaar 2018 en een prognose voor 2019. In deze publicatie wordt de raming toegelicht en een...

Lees verder
06 mrt 2018 Tijd: 08:00
Aankondiging

Publicatie Policy Brief en kerngegevenstabel concept Centraal Economisch Plan 2018 (cCEP)

Vooruitlopend op de publicatie van het volledige Centraal Economisch Plan 2018, waarin het CPB een prognose presenteert voor de jaren 2018 en 2019, publiceert het bureau op 6 maart 2018 om 08....

Lees verder
21 feb 2018 Tijd: 15:00
Aankondiging

Bijeenkomst 'Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein'

Veel gemeenten worstelen met de inkoop binnen het sociaal domein. Waar sommige gemeenten veel aanbieders contracteren, kiezen andere voor één of enkele aanbieders die voldoen aan strenge selectie-eisen....

Lees verder
20 dec 2017 Tijd: 09:00
Aankondiging

Publicatie Decemberraming CPB

De eerstvolgende raming van het CPB zal op woensdag 20 december 2017 om 09.00 uur worden...

Lees verder
03 nov 2017 Tijd: 09:00
Aankondiging

Nederlandse Economendag en de Tinbergenlezing

De Nederlandse Economendag biedt de gelegenheid aan alle economen in Nederland om met elkaar in gesprek te gaan over belangrijke economische thema’s. Er wordt actueel economisch onderzoek gepresenteerd en...

Lees verder