18 december 2014

Werkplan 2015

Werkplan 2015 van het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerd

Persbericht
In het CPB werkplan 2015 wordt aangegeven welke werkzaamheden worden voorzien, inclusief een overzicht van de belangrijkste CPB-publicaties. Het werkplan begint met een korte terugblik op 2014.

Zoals is geregeld in de Aanwijzingen voor de Planbureaus, is dit werkplan vastgesteld door de directeur van het CPB. Na diverse ronden van consultatie met de brede kring belanghebbenden rond het CPB, is er inhoudelijke afstemming geweest met de Centrale Plancommissie (CPC), de eerstverantwoordelijke minister van Economische Zaken, en de Ministerraad. Het CPB is organisatorisch een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Daarom blijven financiële en/of administratieve zaken buiten beschouwing, aangezien dergelijke zaken via het ministerie verlopen.

Downloads

Werkplan 2015
Engels, Pdf, 484.2 KB