9 juli 2024

Besparingen van Nederlandse huishoudens

Toename besparingen vooral door hypotheekaflossingen

Persbericht
Nederlandse huishoudens zijn de afgelopen twintig jaar steeds meer gaan sparen, vooral om hun hypotheken af te lossen. Strengere hypotheekregels lijken daarvan de oorzaak. Dat stelt het Centraal Planbureau in onderzoek dat vandaag is verschenen.
Spaarvarken

De zogeheten spaarquote is sinds 2005 gestegen van -3% tot 2% nu. Het aandeel hypotheekaflossingen in de besparingen van huishoudens steeg eveneens in die periode. De schuldpositie van huishoudens is dus verbeterd, maar huishoudens hebben hun liquide buffers, die te gebruiken zijn bij onverwachte tegenslagen, relatief minder aangevuld.

Deze toename van aflossingen is deels te verklaren door de strengere hypotheekregels na de financiële crisis die in 2008 begon. Vooral aflossingsvrije hypotheken zijn sindsdien financieel minder aantrekkelijk. Het aandeel van huishoudens dat een hypotheek aflost, is gestegen van 25% in 2007 naar meer dan 50% nu. 

Jongere generaties lossen meer af dan eerdere generaties, waardoor het aandeel huishoudens dat hypotheken aflost, zal blijven stijgen. Dit leidt ertoe dat het aandeel aflossingen in de besparingen van Nederlandse huishoudens de komende jaren vermoedelijk verder stijgt. 

Ook in Denemarken en in Zweden stijgt de spaarquote, in tegenstelling tot andere Europese landen. In die twee landen zijn net als in Nederland eveneens maatregelen genomen om aflossing van hypotheken te stimuleren.
 

Contactpersonen