14 augustus 2013

Kerngegevens 2011-2014 voor de concept-MEV 2014

Geactualiseerde CPB-raming 2013-2014

Persbericht
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vandaag een geactualiseerde macro-economische raming voor de jaren 2013 en 2014 naar het kabinet gestuurd ten behoeve van de afronding van de besluitvorming over de begroting van 2014.

In deze raming is nog geen rekening gehouden met een mogelijk aanvullend pakket maatregelen van het kabinet. Het CPB verwacht dat zonder dit aanvullende pakket het bruto binnenlands product (bbp-volume) in 2013 met 1¼ procent krimpt en in 2014 met ¾ procent toeneemt. De werkloosheid loopt in 2013 met 150.000 personen op tot 620.000 en in 2014 tot 670.000. Het begrotingstekort bedraagt 3,0 procent in 2013 en 3,9 procent in 2014.

Kerngegevenstabel 2011-2014
De Nederlandse economie ontwikkelt zich in deze tussenraming ongunstiger dan in de raming van afgelopen juni. Het bbp-volume krimpt in 2013 met 1¼ procent, een kwart procentpunt harder dan voorzien. De economische groei (bbp-groei) in 2014 is met ¼% neerwaarts bijgesteld, naar ¾%. De geraamde werkloosheid is in 2014 35.000 hoger. Dit komt vooral door de neerwaartse bijstelling van de bbp-groei in het eerste kwartaal 2013 door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de tragere groei van de wereldhandel in 2013 en 2014. De zwakkere reële loonontwikkeling draagt bij aan minder groei van de particuliere consumptie in 2014. In deze CPB-raming zijn de Nationale rekeningen 2012 en de voorlopige bbp-cijfers van het CBS voor het tweede kwartaal 2013 verwerkt.

Het begrotingstekort in 2013 bedraagt 3,0 procent, tegen 3,5 procent in de juniraming. In 2014 bedraagt het begrotingstekort 3,9 procent, tegen 3,7 procent in juni.

Het CPB geeft geen verdere toelichting op deze tussenraming. Op Prinsjesdag (17 september) publiceert het CPB de Macro Economische Verkenning 2014 waarin de raming wordt toegelicht en een gedetailleerde analyse wordt gegeven van de Nederlandse economische situatie.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht.

Kerngegevenstabel 2011-2014, voorlopige raming concept-MEV 2014

Internationale economie
 2011201220132014
Relevante wereldhandel (%)

4,0

0,7

1 1/2

3 3/4

Prijspeil goedereninvoer (%)

5,1

2,7

-1 1/2

0

Concurrentenprijs (%)

6,3

4,1

1/4

1/2

Olieprijs (Brent, $)

111,3

111,7

105

103

Eurokoers (dollars per euro)

1,39

1,28

1,32

1,32

Lange rente (stand in %)

3,0

1,9

1,9

2,4

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 2011201220132014
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

0,9

-1,2

-1 1/4

3/4

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

599,0

599,3

603

616

Consumptie huishoudens (%)

-1,1

-1,6

-2 1/4

-3/4

Overheidsbestedingen (%)

-0,6

-0,8

-1 1/4

1

Bruto investeringen bedrijven-
sector, excl. woningen (%)
12,3

-2,9

-11 1/4

2

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

4,4

1,9

2 3/4

4 1/4

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)
3,8

0,7

1

3 1/2

Wederuitvoer (%)

4,9

3,0

4 1/4

5

Invoer van goederen (%)

4,7

3,6

-1/4

4 1/4

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

2,1

0,8

-1/4

1/2

Prijsconcurrentiepositie (%)

-0,2

2,4

1/2

3/4

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

109,2

111,9

115

117 1/2

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

2,3

2,5

2 3/4

2

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

2,2

2,1

1 1/2

1 3/4

Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,1

1,3

1 3/4

1 1/2

Prijs nationale
bestedingen (%)

0,7

1,8

2

1 3/4

Contractloon
marktsector (%)

1,4

1,6

1 1/2

1 1/2

Loonvoet marktsector (%)

1,9

1,8

1 3/4

2

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

33500

33000

32500

33000

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

-1,2

-2,5

-1 3/4

-1 1/4

Koopkracht, statisch,
mediaan,
alle huishoudens (%)

-1,0

-2,5

-1 1/4

0

Prijzen overheid (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Loonvoet sector overheid (%)

0,8

1,7

1 1/4

2

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

0,5

1,5

1 1/4

1 3/4

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

1,1

2,5

3

1 3/4

Prijs intermediair verbruik (%)

1,4

2,5

2 1/2

1 1/2

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

1,0

1,2

1 1/4

1

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 2011201220132014
Bevolking (x 1000 pers.)

16693

16754

16795

16840

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8746

8878

8950

9005

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8357

8409

8335

8330

Werkloze beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

389

469

615

670

Werkzame personen (%)

0,7

-0,2

-3/4

0

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

0,0

1,5

3/4

1/2

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

0,0

0,6

-1

0

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

4,4

5,3

7

7 1/2

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

5,4

6,4

8 1/2

9 1/4

Marktsector (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Productie (%)

1,4

-1,9

-1 3/4

1

Arbeidsproductiviteit (%)

1,0

-1,6

-3/4

1 3/4

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

0,5

-0,2

-1

-3/4

Prijs toegevoegde waarde
(%)

0,3

1,8

3/4

1 3/4

Reële arbeidskosten (%)

1,6

0,0

3/4

1/4

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

79,0

80,5

82

80 3/4

Collectieve sector
 2011201220132014
EMU-saldo (in % BBP)

-4,3

-4,1

-3,0

-3,9

EMU-schuld (in % BBP)

65,7

71,3

74,5

76,3

Collectieve lasten (in % BBP)

38,6

39,0

39,9

40,2

naar boven