1 maart 2012

Kerngegevens 2011-2015 voor het concept-CEP 2012

Begrotingstekort naar 4,5 procent in 2013 - Voorzichtig herstel economische groei na 2012

Persbericht
Het Centraal Planbureau verwacht dat het begrotingstekort (EMU saldo) in 2013 4,5 procent, ofwel 28 miljard euro bedraagt. De Nederlandse economie trekt na 2012 wel aan, te beginnen met een groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 1¼ procent in 2013.
No title

De economie ontwikkelt zich in 2012 slechter ten opzichte van de raming van afgelopen december. De belangrijkste oorzaak daarvan is gelegen in de ongunstige ontwikkeling van de economie in het vierde kwartaal van 2011. Daarbij is de gezinsconsumptie teruggelopen. Naast het lage consumentenvertrouwen is dit waarschijnlijk het gevolg van de verslechterde (pensioen-) vermogenspositie en dalende huizenprijzen. In 2012 is de inflatie 2¼procent en neemt de mediane koopkracht af met 1¾ procent.

Het geraamde tekort in 2013 is 4,5 procent bbp. Het EMU-criterium van 3 procent begrotingstekort wordt met 9 miljard overschreden. Bij ongewijzigd beleid is het tekort 4,1 procent bbp in 2014 en 3,3 procent in 2015. De werkloosheid loopt in 2013 waarschijnlijk op naar 6 procent, ofwel 545.000 personen.

Als gekeken wordt naar de gehele kabinetsperiode (2011-2015) dan komt de gemiddelde economische groei naar verwachting uit op 1 procent, terwijl er bij de start van het kabinet Rutte in 2010 met 1¼procent werd gerekend. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de recessie van eind 2011-begin 2012. Het groeiverlies wordt niet geheel goedgemaakt in latere jaren. Vooral daardoor komt het geraamde begrotingstekort in 2015 16 miljard hoger uit dan werd verwacht aan het begin van de kabinetsperiode.De staatsschuld stijgt tot 76 procent bbp in 2015.

Dit zijn de conceptcijfers voor het Centraal Economisch Plan 2012 (CEP), waarin de economische raming voor 2012 en 2013 wordt gegeven. Dit jaar wordt het CEP op verzoek van het kabinet aangevuld met een actualisatie van de economische verkenning voor de jaren 2014 en 2015. De vandaag vrijgegeven cijfers zijn voorlopig, want de raming kan de komende weken nog bewegen. De definitieve ramingen worden op dinsdag 20 maart gepresenteerd. Het CPB geeft behalve dit persbericht geen nadere toelichting op de conceptcijfers. De toelichting wordt wel gegeven tijdens een persconferentie over het CEP op 20 maart aanstaande, 09.30 uur, in perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag.

Journalisten dienen zich vooraf aan te melden als zij de persconferentie willen bijwonen, bij Edwin van de Haar, woordvoerder CPB, via e.r.van.de.haar@cpb.nl

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Kerngegevenstabel 2011-2015, concept-CEP 2012

Internationale economie
 20112012201320142015
Relevante wereldhandel (%)

4,0

-1 3/4

4 1/2

6

6

Prijspeil goedereninvoer (%)

5,5

2 1/2

1/4

0

-1/4

Concurrentenprijs (%)

5,8

3 3/4

-1/4

1/2

1/2

Olieprijs (Brent, $)

111,3

111

111

111

111

Eurokoers (dollars per euro)

1,39

1,29

1,29

1,29

1,29

Lange rente (stand in %)

2,9

2,3

2,7

3,0

3,3

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 20112012201320142015
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

1,2

-3/4

1 1/4

1 1/2

1 1/2

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

603,6

609

627

647

669

Consumptie huishoudens (%)

-0,9

-1/2

1/2

1/2

1/4

Overheidsbestedingen (%)

0,6

-1

0

-1/4

-1/4

Bruto investeringen bedrijven-
sector, excl. woningen (%)
7,2

-3 1/4

7 1/2

6 3/4

5 1/2

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

4,3

-1 3/4

3 3/4

6 1/4

6 3/4

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)
1,8

-1/2

3 1/2

4

4

Wederuitvoer (%)

6,3

-3

4

8 1/4

9 1/4

Invoer van goederen (%)

3,7

-1 3/4

3 1/4

5

5 3/4

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
 20112012201320142015
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

1,7

1/2

1/4

-1/4

-1/4

Prijsconcurrentiepositie (%)

-0,7

2 1/4

-3/4

0

0

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

109,2

111 3/4

113 3/4

116

118 1/2

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

2,3

2 1/4

1 3/4

2

2 1/4

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

2,2

2

1 1/2

2

2 1/4

Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,4

1 3/4

1 1/2

1 3/4

1 3/4

Prijs nationale
bestedingen (%)

1,2

2 1/4

1 3/4

1 3/4

2

Contractloon
marktsector (%)

1,4

1 3/4

1 1/2

2

2 1/4

Loonsom per arbeidsjaar
marktsector (%)

2,5

3 1/4

1 1/2

2 1/2

2 1/2

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

33000

33000

33000

34000

34500

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

-1,4

-2 1/4

-1/2

-1 1/2

-2

Koopkracht, statisch,
mediaan,
alle huishoudens (%)

-1,0

-1 3/4

0

-1/2

-1/2

Prijzen overheid (toelichting/begrippen)
 20112012201320142015
Loonvoet sector overheid (%)

0,6

2 3/4

1 1/4

2 3/4

3 1/2

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

0,4

2 1/2

1

2 1/4

3 1/4

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

2,3

2

1 3/4

2

2 1/4

Prijs intermediair verbruik (%)

2,5

2 1/2

1 1/2

1 3/4

2 1/2

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

1,6

2

2

1 1/2

1 1/4

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 20112012201320142015
Bevolking (x 1000 pers.)

16690

16765

16835

16835

16835

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8746

8890

8915

8915

8930

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8357

8395

8370

8375

8435

Werkloze beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

389

500

545

535

495

Werkzame personen (%)

0,3

-1/4

0

1/4

3/4

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

0,0

1 3/4

1/4

0

1/4

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

0,0

1/2

-1/4

0

3/4

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

4,5

5 1/2

6

6

5 1/2

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

5,4

6 3/4

7 1/4

7 1/4

6 1/2

Marktsector (toelichting/begrippen)
 20112012201320142015
Productie (%)

1,8

-1 1/2

1 3/4

2

2

Arbeidsproductiviteit (%)

1,5

-3/4

2 1/2

2 1/4

1 1/4

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

0,2

-3/4

-3/4

0

1/2

Prijs toegevoegde waarde
(%)

0,5

3/4

1

1

1/2

Reële arbeidskosten (%)

2,0

2 1/4

1/4

1 1/2

2

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

78,6

81 1/2

79 1/4

78 1/2

79

Collectieve sector
 20112012201320142015
EMU-saldo (in % BBP)

-5,0

-4,5

-4,5

-4,1

-3,3

EMU-schuld (in % BBP)

65,4

69,7

73,0

74,9

75,8

Collectieve lasten (in % BBP)

38,2

38,8

38,6

39,0

39,3

naar boven