21 juni 2011

Kortetermijnraming juni 2011: Economische groei trekt iets aan

De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting met 2%. Voor 2012 wordt een bbp-toename van 1¾% voorzien. De werkloosheid daalt naar het zich laat aanzien verder tot gemiddeld 4% komend jaar. Het EMU-tekort neemt snel af, van 5,4% bbp in 2010 tot 2,2% bbp in 2012. Dit is de tweede raming gemaakt in 2011.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht.

Kerngegevenstabel

Internationale economie
 2009201020112012
Relevante wereldhandel (%)

-13,6

11,0

7

6

Prijspeil goedereninvoer (%)

-7,5

7,4

8 1/2

1/2

Concurrentenprijs (%)

-3,0

6,0

5

1 1/4

Olieprijs (Brent, $)

61,5

79,5

116

119

Eurokoers (dollars per euro)

1,39

1,33

1,43

1,45

Lange rente (stand in %)

3,7

3,0

3 1/2

3 3/4

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 2009201020112012
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

-3,9

1,8

2

1 3/4

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

572,0

591,1

610

635

Consumptie huishoudens (%)

-2,5

0,3

1/2

1/2

Overheidsbestedingen (%)

4,0

0,8

-1/4

-3/4

Bruto investeringen bedrijven-
sector, excl. woningen (%)
-18,2

-1,5

5 3/4

4 1/4

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

-9,2

12,8

6 3/4

5 3/4

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)
-10,5

8,0

5 3/4

3 1/2

Wederuitvoer (%)

-7,9

17,2

7 3/4

7 3/4

Invoer van goederen (%)-10,3

11,7

5 1/4

4 1/4

Prijzen, lonen en koopkracht
 2009201020112012
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

-5,3

4,4

3 1/4

1/2

Prijsconcurrentiepositie (%)

4,2

-0,8

0

3/4

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

105,4

106,7

109

111 1/2

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

1,2

1,3

2 1/4

2 1/4

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

0,9

1,1

2 1/4

2 1/4

Prijs bruto binnenlands
product (%)

-0,2

1,6

1 1/4

2 1/2

Prijs nationale
bestedingen (%)

0,9

1,4

2

2 1/2

Contractloon
marktsector (%)

2,7

1,0

1 1/2

2 1/2

Loonsom per arbeidsjaar
marktsector (%)

2,0

1,4

3

3 1/4

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

32500

32500

32500

33000

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

1,9

-1,4

-1 1/4

-2 3/4

Koopkracht, mediaan,
alle huishoudens (%)

1,8

-0,4

-1

-1 1/4

Prijzen overheid (toelichting/begrippen)
 2009201020112012
Loonvoet sector overheid (%)

3,0

2,2

1

3

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

2,6

2,4

3/4

2 3/4

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

1,1

0,8

2 3/4

2 3/4

Prijs intermediair verbruik (%)

1,9

0,8

3

3

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

0,5

0,4

1 3/4

2

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 2009201020112012
Bevolking (x 1000 pers.)

16530

16615

16695

16770

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8772

8748

8735

8815

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8445

8358

8370

8470

Werkloze beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

327

390

365

345

Werkzame personen (%)

-1,1

-0,5

3/4

1 1/4

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

0,7

-0,3

-1/4

1

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

0,1

-1,0

1/4

1 1/4

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

3,7

4,5

4 1/4

4

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

4,8

5,4

5

4 3/4

Marktsector
 2009201020112012
Productie (%)

-5,4

1,8

2 3/4

2

Arbeidsproductiviteit (%)

-3,1

3,7

2 1/4

1 1/4

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

-2,4

-1,9

1/2

1

Prijs toegevoegde waarde
(%)

2,6

1,6

-1/2

1

Reële arbeidskosten (%)

-0,6

-0,2

3 3/4

2 1/4

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

80,9

77,9

78 3/4

79 1/2

Winstquote, van productie
in Nederland (niveau in %)

7,7

9,4

8 3/4

8 3/4

Collectieve sector
 2009201020112012
EMU-saldo (in % BBP)

-5,4

-5,4

-3,7

-2,2

EMU-schuld (in % BBP)

60,8

62,8

64,1

64,5

Collectieve lasten (in % BBP)

38,2

38,5

38,9

39,1

Economische groei in Nederland, 2008-2012

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2012

naar boven 

Gerelateerde publicatie

naar boven

Contactpersonen

Edwin van de Haar
Mark Roscam Abbing
Johan Verbruggen