19 september 2017

Lange tijdreeksen overheidsfinancien

In de digitale bijlagen van CEP en MEV staat een groot aantal tijdreeksen over de Nederlandse overheidsfinanciën vanaf 1970 gepresenteerd. In dit bestand staan lange tijdreeksen, zoals overheidsschuld, collectieve uitgaven en collectieve lasten vanaf 1814 en samenstelling van de overheidsuitgaven vanaf 1950.

In september 2017 heeft een update van de cijfers plaatsgevonden aan de hand van de Nationale Rekeningen 2016, de revisie 1969-1995 van het CBS,  en de Macro Economische Verkenning 2018. De volgende update zal in september 2018 gemaakt worden.

Voor een toelichting op deze cijfers en een analyse van de Nederlandse overheidsfinanciën in historisch perspectief zie deze CPB-publicaties:

Contactpersonen

Maurits van Kempen