Kopafbeelding cijfers CPB

Cijfers

Publicaties

Kortetermijnraming september 2018

De Nederlandse economie staat nog steeds in bloei, met groeicijfers van 2,8% dit jaar en 2,6% in 2019. De werkloosheid daalt naar 3,5% en de meeste huishoudens zien hun koopkracht er op vooruitgaan.

Short-term forecast | 18 september 2018

Pdf-document, 1.2 MB

Naar publicatie

Kortetermijnraming juni 2018

De Nederlandse economie blijft zich gunstig ontwikkelen. De lichte terugval in het eerste kwartaal is naar verwachting van tijdelijke aard. Wel ligt de piek in de economische groei vermoedelijk achter ons. De Nederlandse economie profiteert van een prima groei van de wereldhandel en binnenlandse dynamiek, maar internationaal zijn de politieke risico’s wel toegenomen.

Short-term forecast | 19 juni 2018

Pdf-document, 1.3 MB

Naar publicatie

Kortetermijnraming maart 2018

De Nederlandse economie is op stoom. Met groeicijfers van 3,2% (dit jaar) en 2,7% (in 2019) overtreft de Nederlandse economie die van de eurozone met 0,6%-punt per jaar. De werkloosheid daalt nu snel naar het laagste niveau sinds 2001. Het begrotingssaldo verbetert niet ondanks de hoogconjunctuur, wat vooral het gevolg is van hogere overheidsbestedingen.

Short-term forecast | 6 maart 2018

Pdf-document, 4.4 MB

Naar publicatie

CPB Wereldhandelsmonitor (inclusief verslagmaand december 2017)

2017 was een opvallend goed jaar voor de wereldhandel met 4,5% groei ten opzichte van vorig jaar. Het wereldhandelsvolume is in december 0,3% toegenomen ten opzichte van november, volgend op een stijging van 2,7% in november (initiële schatting: 2,4%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

World trade monitor | 23 februari 2018

Excel-document, 243.3 KB

Naar publicatie

CPB Wereldhandelsmonitor (inclusief verslagmaand oktober 2017)

Het wereldhandelsvolume is in oktober 1,2% gedaald ten opzichte van september, volgend op stagnatie in september (initiële schatting: 0,0%). De Koreaanse nationale feestdagen in oktober leidden tot een lagere wereldhandelsgroei (bijna 1%-punt lager). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

World trade monitor | 22 december 2017

Excel-document, 244.1 KB

Naar publicatie

Kortetermijnraming december 2017

De economische groei zet volgend jaar door. Het bbp neemt, net als in 2017, toe met meer dan 3%. Dergelijke groeipercentages hebben zich sinds 2007 niet meer voorgedaan. Hierdoor is volgend jaar sprake van hoogconjunctuur. Alle bestedingen dragen bij aan de economische groei.

Short-term forecast | 20 december 2017

Pdf-document, 5.2 MB

Naar publicatie

Actualisatie middellangetermijnverkenning 2018-2021 (verwerking Regeerakkoord)

In deze CPB Notitie wordt voor de middellange termijn het scenario voor de overheidsfinanciën geschetst waarin het beleid van het nieuwe kabinet is verwerkt. Deze informatie wordt opgeleverd met het oog op de opstelling van de begrotingen, conform de begrotingsregels en conform de Wet houdbare overheidsfinanciën.

Medium-term scenario | 27 oktober 2017

Excel-document, 148.7 KB

Naar publicatie

Kortetermijnraming september 2017

De Nederlandse economie floreert. Met groeicijfers van 3,3% (dit jaar) en 2,5% (2018) behoort Nederland tot de Europese koplopers. De overheidsfinanciën zijn bovendien gezond.

Short-term forecast | 19 september 2017

Pdf-document, 1.2 MB

Naar publicatie

Lange tijdreeksen overheidsfinancien

In dit bestand staan lange tijdreeksen, zoals overheidsschuld, collectieve uitgaven en collectieve lasten vanaf 1814 en samenstelling van de overheidsuitgaven vanaf 1950.

Government finance | 19 september 2017

Excel-document, 74 KB

Naar publicatie

Deel deze pagina