Kopafbeelding cijfers CPB

Cijfers

Publicaties

Actualisatie middellangetermijnverkenning 2018-2021 (verwerking Regeerakkoord)

In deze CPB Notitie wordt voor de middellange termijn het scenario voor de overheidsfinanciën geschetst waarin het beleid van het nieuwe kabinet is verwerkt. Deze informatie wordt opgeleverd met het oog op de opstelling van de begrotingen, conform de begrotingsregels en conform de Wet houdbare overheidsfinanciën.

Medium-term scenario | 27 oktober 2017

Excel-document, 148.7 KB

Naar publicatie

Actualisatie Middellangetermijnverkenning 2018-2021

De economische groei in de periode 2018-2021 bedraagt gemiddeld 1,8% per jaar. Een nagenoeg gelijk opgaande groei van werkgelegenheid en arbeidsaanbod zorgt voor een lichte afname van de werkloosheid van 4,9% in 2017 naar 4,6% van de beroepsbevolking in 2021.

Medium-term scenario | 16 augustus 2017

Excel-document, 3.4 MB

Naar publicatie

Macro Economische Verkenning 2017, middellangetermijnverkenning 2018-2021

Het gestage herstel na de crisis zet in de periode 2018-2021 door, zowel internationaal als in Nederland. De wereldeconomie groeit met gemiddeld 4 procent per jaar, de Nederlandse economie met 1,7 procent. De werkloosheid daalt licht naar 5,5 procent in 2021. De overheidsbegroting gaat van een tekort van 0,7 procent in 2017 naar een overschot van 0,9 procent bbp in 2021. De begroting is houdbaar op lange termijn.

Medium-term scenario | 20 september 2016

Excel-document, 463 KB

Naar publicatie

Deel deze pagina