Kopafbeelding cijfers CPB

Cijfers

Publicaties

Lange tijdreeksen overheidsfinancien

In dit bestand staan lange tijdreeksen, zoals overheidsschuld, collectieve uitgaven en collectieve lasten vanaf 1814 en samenstelling van de overheidsuitgaven vanaf 1950.

Government finance | 19 september 2017

Excel-document, 74 KB

Naar publicatie

CPB Wereldhandelsmonitor juni 2017

Het wereldhandelsvolume is in juni 0,5% toegenomen ten opzichte van mei, volgend op een stijging van 1,9% in mei (initiële schatting: 2,0%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

World trade monitor | 25 augustus 2017

Excel-document, 242.1 KB

Naar publicatie

Actualisatie Middellangetermijnverkenning 2018-2021

De economische groei in de periode 2018-2021 bedraagt gemiddeld 1,8% per jaar. Een nagenoeg gelijk opgaande groei van werkgelegenheid en arbeidsaanbod zorgt voor een lichte afname van de werkloosheid van 4,9% in 2017 naar 4,6% van de beroepsbevolking in 2021.

Medium-term scenario | 16 augustus 2017

Excel-document, 3.4 MB

Naar publicatie

CPB Wereldhandelsmonitor mei 2017

Het wereldhandelsvolume is in mei 2,0% toegenomen ten opzichte van april, volgend op een daling van 2,2% in april (initiële schatting: -2,1%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

World trade monitor | 25 juli 2017

Excel-document, 241.2 KB

Naar publicatie

CPB Wereldhandelsmonitor april 2017

Het wereldhandelsvolume is in april 2,1% afgenomen ten opzichte van maart, volgend op een stijging van 2,2% in maart (initiële schatting: 1,5%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

World trade monitor | 23 juni 2017

Excel-document, 240.6 KB

Naar publicatie

Kortetermijnraming juni 2017

De seinen voor de Nederlandse economie staan op groen. De economie groeit en de werkgelegenheid trekt aan, waardoor de werkloosheid daalt naar 4,7%. De overheidsbegroting komt in beide jaren uit op een overschot. Echter, de ontwikkeling van lonen en prijzen blijft achter.

Short-term forecast | 14 juni 2017

Pdf-document, 1.2 MB

Naar publicatie

CPB Wereldhandelsmonitor maart 2017

Het wereldhandelsvolume is in maart 1,5% toegenomen ten opzichte van februari, volgend op een daling van 0,8% in februari (initiële schatting: -0,6%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

World trade monitor | 24 mei 2017

Excel-document, 240.1 KB

Naar publicatie

CPB Wereldhandelsmonitor februari 2017

Het wereldhandelsvolume is in februari 0,6% afgenomen ten opzichte van januari, volgend op een stijging van 1,0% in januari (initiële schatting: 0,0%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

World trade monitor | 25 april 2017

Excel-document, 239.4 KB

Naar publicatie

CPB Wereldhandelsmonitor januari 2017

Het wereldhandelsvolume was in januari onveranderd ten opzichte van december, volgend op een stijging van 0,9% in december (initiële schatting: 0,5%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

World trade monitor | 24 maart 2017

Excel-document, 238.8 KB

Naar publicatie

Kortetermijnraming maart 2017

De Nederlandse economie vertoont robuuste groei. Het Centraal Planbureau (CPB) becijfert een groei van 2,1% voor dit jaar, en 1,8% in 2018. In beide jaren is er een overschot op de begroting en de werkloosheid blijft dalen.

Short-term forecast | 24 maart 2017

Pdf-document, 3.6 MB

Naar publicatie

Kortetermijnraming december 2016

De economische groei zet door. Zowel dit jaar, als in 2017 neemt het bbp met 2,1% toe. De werkloosheid daalt volgend jaar naar 5,3% en de overheidsbegroting is in evenwicht. De koopkracht neemt toe met 0,7%.

Short-term forecast | 13 december 2016

Pdf-document, 3.8 MB

Naar publicatie

Macro Economische Verkenning 2017, middellangetermijnverkenning 2018-2021

Het gestage herstel na de crisis zet in de periode 2018-2021 door, zowel internationaal als in Nederland. De wereldeconomie groeit met gemiddeld 4 procent per jaar, de Nederlandse economie met 1,7 procent. De werkloosheid daalt licht naar 5,5 procent in 2021. De overheidsbegroting gaat van een tekort van 0,7 procent in 2017 naar een overschot van 0,9 procent bbp in 2021. De begroting is houdbaar op lange termijn.

Medium-term scenario | 20 september 2016

Excel-document, 463 KB

Naar publicatie

Kortetermijnraming september 2016

Het herstel van onze economie zet door. Toch blijft het herstel onzeker door onder meer de Brexit, de lage rentes en het ruime monetaire beleid in de EU en de VS. De groei van de Nederlandse economie komt in 2016 en 2017 uit op 1,7 procent.

Short-term forecast | 20 september 2016

Pdf-document, 1.2 MB

Naar publicatie

Deel deze pagina