24 juni 2022

De eerstvolgende raming zal op 19 augustus 2022 om 8 uur worden gepubliceerd

Het CPB publiceert jaarlijks kortetermijnramingen voor de economie in Nederland en de wereldeconomie. Deze vormen de basis voor de sociaal-economische besluitvorming door de regering. De ramingen bevatten economische vooruitzichten voor het lopende en komende jaar.

De kortetermijnramingen behandelen de internationale conjunctuur, de Nederlandse volumeconjunctuur op macro-niveau (economische groei, consumptie, investeringen, uitvoer en invoer), prijzen, arbeid en inkomen (lonen, werkgelegenheid, arbeidsaanbod, werkloosheid en koopkracht) en de overheidsfinanciën.

In augustus wordt een concept-versie van de Macro Economische Verkenning (cMEV) gepubliceerd (Kerngegevenstabel en koopkrachttabel). Op basis daarvan kan het kabinet op Prinsjesdag aanvullende maatregelen nemen, met name voor de koopkracht.

Contactpersonen