7 september 2020

De gevolgen van de coronacrisis voor Nederlandse bedrijven en banken

Financiële schok coronacrisis treft specifieke sectoren, banken hebben voorlopig voldoende buffers

Persbericht
Banken hebben voorafgaand aan de coronacrisis voldoende buffers opgebouwd om mogelijke kredietverliezen op bedrijfsleningen voor zes maanden op te vangen. De sectoren die tijdens de coronacrisis geraakt worden zijn sterk verschillend met de grote recessie, maar banken hebben een relatief beperkte blootstelling aan deze kwetsbare sectoren. De kredietverliezen worden ook beperkt door het steunbeleid van het kabinet. Indien de crisis breder om zich heen slaat en ook andere blootstellingen van banken raakt, dan kan de kapitaalpositie van banken verder onder druk komen te staan. Dit staat in de publicatie ‘De gevolgen van de coronacrisis voor Nederlandse bedrijven en banken’ die het Centraal Planbureau (CPB) zojuist heeft gepubliceerd.
primary image 740x420

Het aantal bedrijven dat financiële problemen ondervindt of zelfs failliet gaat, zal stijgen. Vooral in de horeca,  cultuur, sport en recreatie zal het aantal faillissementen toenemen. Verder lopen vooral bedrijven die kleiner, jonger en minder financieel gezond zijn, meer risico om failliet te gaan. Als meer bedrijven problemen krijgen met het terugbetalen van leningen, kan ook de positie van banken aangetast worden. De duur en omvang van de problemen bij bedrijven en banken hangen af van de breedte en diepte van (aanvullende) steunpakketten van de overheid.

7 september 2020
Dit achtergronddocument behoort bij de coronapublicatie ’De gevolgen van de coronacrisis voor Nederlandse bedrijven en banken’. Wij analyseren kwetsbare sectoren aan de hand van twee methoden: een voorspelling van faillissementen en een stresstest voor bedrijven. In dit document geven wij een aanvullende toelichting op deze methoden die wij gebruiken om de kansen op wanbetaling van bedrijven te berekenen.
corona en analyse kwetsbare bedrijven en banken

Vervolgens kijken wij naar de kwetsbaarheid van Nederlandse banken voor problemen bij bedrijven. Een bank kan kwetsbaar zijn via één of meerdere van de volgende drie stappen:

  1. als een sector zwaar getroffen wordt door de coronacrisis, waardoor de kans op wanbetaling in een sector hoog is
  2. er grote verliezen op wanbetaling zijn, bijvoorbeeld doordat er weinig onderpand terug te vorderen valt voor een bank (zoals in de dienstensector)
  3. indien banken een grote blootstelling hebben aan specifieke sectoren. 

In dit achtergronddocument beschrijven wij onze benadering voor deze stappen om het mogelijk kapitaalverlies van banken te berekenen. Wij besteden daarbij ook aandacht aan de onzekerheid omtrent onze inschattingen.

Lees meer over