Demografie en ongelijkheid

Demografische veranderingen zijn van invloed op het functioneren van de economie en kunnen sociaaleconomische ongelijkheid in de hand werken. Vergrijzing stelt ons pensioensysteem op de proef en leidt tot een groter beslag op de gezondheidszorg. Nieuwkomers starten vanuit een achterstandspositie die langdurig kan doorwerken. Om dergelijke ontwikkelingen te blijven accommoderen, moeten collectieve arrangementen voor cruciale onderdelen van de economie, zoals onderwijs en arbeidsmarkt, voortdurend worden herijkt.
No title

Contactpersonen