Duurzaamheid en circulaire economie

Moderne economieën staan voor de uitdaging om kansen voor nieuwe economische groei te verbinden met de randvoorwaarden van duurzame economische ontwikkeling. Economische groei moet voortkomen uit productiviteitsstijging zonder een steeds groter beroep te doen op schaarse grondstoffen en het klimaat Dit vraagt om een energietransitie en een economische orde waarin productiefactoren intensiever worden hergebruikt.
grafische weergave van het thema duurzaamheid en circulaire economie

Contactpersonen