June 18, 2013

Randvoorwaarden voor een economische onderbouwing van een verbeterde zeetoegang

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat (Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland) heeft het Centraal Planbureau (CPB) verzocht om de randvoorwaarden te formuleren waaraan een economische onderbouwing voor de kwaliteitsverbetering van de zeetoegang tot het Noordzeekanaal zou moeten voldoen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.