October 24, 2023

Does replacing grants by income-contingent loans harm enrolment? New evidence from a reform in Dutch higher education

This paper evaluates the impact of a reform which replaced universal basic grants by income-contingent loans on enrolment in Dutch higher education using administrative data of ten complete student cohorts. Estimates of differences between cohorts show no negative effect of the policy on enrolment. Moreover, difference-in-differences estimates exploiting variation in eligibility for supplementary grants show no negative effect on enrolment. These findings suggest that a system of income-contingent loans can facilitate an increase of private contributions without harming access to higher education.

Deze publicatie hoort bij het (Engelstalige) discussion paper “Does replacing grants by income-contingent loans harm enrolment?”. Beide zijn een update van de Nederlandstalige CPB-publicatie ‘Effect Wet studievoorschot op toegankelijkheid en leengedrag’, gepubliceerd in mei 2020. De inhoud van deze update lijkt sterk op de eerder verschenen publicatie, met als belangrijkste verschillen tussen de twee publicaties dat we in deze update methoden hebben gebruikt om ook causale effecten te schatten, en dat recentere gegevens zijn gebruikt.

This publication is in Dutch, there is no English translation!
October 24, 2023
Met invoering van de Wet studievoorschot hoger onderwijs (vaak aangeduid als het leenstelsel) in september 2015 is de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs komen te vervallen. In plaats van de basisbeurs kunnen studenten extra lenen tegen gunstige voorwaarden. Daarnaast is de maximale aanvullende beurs voor studenten uit gezinnen met een laag inkomen verhoogd en is er geen verschil meer tussen de hoogte van de (aanvullende) beurs voor thuiswonende en uitwonende studenten. De impact van de Wet studievoorschot verschilt daardoor naar inkomensgroep (van de ouders) en woonsituatie.

Deze publicatie hoort bij het (Engelstalige) discussion paper “Does replacing grants by income-contingent loans harm enrolment?”. Beide zijn een update van de Nederlandstalige CPB-publicatie ‘Effect Wet studievoorschot op toegankelijkheid en leengedrag’, gepubliceerd in mei 2020. De inhoud van deze update lijkt sterk op de eerder verschenen publicatie, met als belangrijkste verschillen tussen de twee publicaties dat we in deze update methoden hebben gebruikt om ook causale effecten te schatten, en dat recentere gegevens zijn gebruikt.

Authors

Dinand Webbink

Authors

Dinand Webbink

Read more about