This publication is in Dutch, there is no English translation!

Klimaat

Het Centraal Planbureau (CPB) rekent regelmatig maatregelen door op het gebied van klimaat. Dit gebeurt op verzoek van onder anderen de minister van Economische Zaken en Klimaat en de voorzitter van het Klimaatberaad. Ook zijn enkele varianten doorgerekend van het Kabinet en van een aantal politieke partijen. Hieronder, bij 'Meer over dit thema', kunt u o.a. een infographic vinden over het proces van doorrekening.
Graphics theme climate

Bekijk de Infographic over het proces van de doorrekening van het ontwerp Klimaatakkoord (Analyse klimaatmaatregelen, 13 maart 2019).

Contacts