June 12, 2019

Income differences across migrant groups

Inkomensverschillen mensen met en zonder migratieachtergrond nauwelijks afgenomen

Press release
Inkomensverschillen tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond zijn de afgelopen vijftien jaar nauwelijks afgenomen. Ook over generaties blijven de inkomensverschillen bestaan, bij een gelijk inkomen van hun ouders verdienen kinderen met een migratieachtergrond later minder dan kinderen zonder migratieachtergrond. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).
Income differences across migrant groups

Mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond hebben ongeveer een kwart minder te besteden dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. Dat komt vooral door verschillen in inkomen uit werk. Mensen met een migratieachtergrond hebben minder vaak betaald werk en verdienen minder per uur.
 
Het lagere uurloon en de lagere arbeidsparticipatie van mensen met een migratieachtergrond hangen voor een belangrijk deel samen met hun lagere opleidingsniveau. Mochten politieke partijen iets willen doen aan de inkomensverschillen, dan lijkt het zinvol om in te zetten op zowel het verder verhogen van het opleidingsniveau van mensen met een migratieachtergrond, als op het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt.
 

Contacts

Photo of Suzanne van Gils
Suzanne van Gils +31 6 21560776 Read more
Dick Morks Read more

Reducing income disparities is important for an equal society and exploiting the labor potential. If political parties want to do something about the income differences, it would seem useful to focus on further increasing the educational level of people with a migrant background and on improving their chances on the labor market. The Policy Brief is only available in Dutch. The background document about income differences is in English.

This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 12, 2019
Het inkomen van personen met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse migratieachtergrond lag tussen 2003 en 2017 lager dan van personen zonder migratieachtergrond. De inkomensverschillen hangen samen met verschillen in arbeidsparticipatie en -inkomen.

Dit blijkt uit het achtergronddocument 'Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond in kaart'.  Hierin analyseert het CPB verschillen in inkomen tussen personen zonder en personen met een migratieachtergrond in Nederland tussen 2003 en 2017. Centraal in de analyses staat de populatie tussen 30 en 40 jaar. Voor deze groep brengen we verschillen in persoonlijk en huishoudinkomen in kaart en kijken we welke factoren bijdragen aan deze verschillen. 

Contacts

Photo of Patrick Koot
Patrick Koot +31 6 46360575 Read more
Photo of Roel van Elk
Roel van Elk +31 6 29037909 Read more
Photo of Egbert Jongen
Egbert Jongen +31 6 50746439 Read more
June 12, 2019
This paper investigates income disparities across natives and the most prominent migrant groups in the Netherlands, those with a Moroccan, Turkish, Surinamese, or Antillean background. We use administrative data on incomes to estimate the relationship between child income and parental income for natives and each of the migrant groups separately.

On average, migrant children end up lower in the income distribution compared to native children, even if their parents have equal incomes.

Contacts

Photo of Roel van Elk
Roel van Elk +31 6 29037909 Read more
Photo of Egbert Jongen
Egbert Jongen +31 6 50746439 Read more
Photo of Patrick Koot
Patrick Koot +31 6 46360575 Read more

Contacts

Photo of Egbert Jongen
Egbert Jongen +31 6 50746439 Read more
Photo of Jonneke Bolhaar
Jonneke Bolhaar +31 6 46941319 Read more
Photo of Roel van Elk
Roel van Elk +31 6 29037909 Read more
Photo of Patrick Koot
Patrick Koot +31 6 46360575 Read more
Daniel van Vuuren Read more