This publication is in Dutch, there is no English translation!
November 23, 2021

Jeugdhulpgebruik en de inzet van actieve wijkteams

In dit onderzoek brengen we het jeugdhulpgebruik van jongeren van verschillende inkomensposities en migratieachtergronden per gemeentelijke type aanpak in kaart. We zetten hierbij het gebruik binnen gemeenten met een actieve wijkteamaanpak af tegen het gebruik binnen gemeenten met een andere aanpak. Vervolgens bekijken we ook de instroomcijfers per gemeentelijke aanpak, om zo een beeld te krijgen of verschillen in gebruik gedreven worden door verschillen in het bereik van bepaalde groepen.
No title

Authors

Cécile Magnée
Luc Benda

Read more about