This publication is in Dutch, there is no English translation!
March 3, 2022

Van coronasteun naar generiek beleid: Inzichten voor een langetermijnstrategie

Het coronasteunbeleid voor bedrijven en werkenden stopt per 1 april 2022. Eventuele nieuwe economische schokken als gevolg van corona kunnen het beste worden opgevangen met regulier beleid (“automatische stabilisatoren”). Het is vanuit economisch perspectief onverstandig om bij nieuwe coronaschokken opnieuw overheidssteun te geven. Juist in scenario’s waarin coronagolven terugkomen, zijn structurele aanpassingen noodzakelijk. Steun vertraagt dat proces. Alleen in uitzonderlijke situaties zou sectorspecifieke steun kunnen worden overwogen, al kleven ook hier nadelen aan. Tot deze analyse komt het CPB in de coronapublicatie ‘Van coronasteun naar generiek beleid: Inzichten voor een langetermijnstrategie’ die op 3 maart is verschenen.
No title

Authors

Read more about