This publication is in Dutch, there is no English translation!
March 23, 2022

Analyse van de internationale handelssancties tegen Rusland

De huidige handelssancties die de Europese Unie en een aantal andere landen hebben opgelegd aan Rusland, hebben ook economische gevolgen voor deze landen zelf. Op middellange termijn is de impact voor de Nederlandse economie beperkt, omdat de handel met Rusland klein is en Nederland meer gaat handelen met andere landen. Binnen Europa wordt Nederland als handelsland wel relatief zwaarder getroffen dan veel andere landen. Als de Russische energietoevoer naar Europa stokt, zal Nederland op de korte termijn te maken krijgen met hogere importprijzen van energie, maar ook van andere goederen via handel in productieketens. Dit blijkt uit de CPB-publicatie ‘Analyse van de internationale handelssancties tegen Rusland’ die op 23 maart is gepubliceerd.
No title

Read more about